Теплотехнічний розрахунок і енергетичний паспорт будівлі всього за кілька хвилин. Що може бути простіше ...

Теплотехнічний розрахунок і енергетичний паспорт будівлі всього за кілька хвилин. Що може бути простіше ...

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ROCKPROJECT

ПРИЗНАЧЕННЯ

Програмний комплекс ROCKPROJECT (далі - ПЗ ROCKPROJECT) призначений для проектування і теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій будівель і споруд, а також складання розділу проекту «Енергоефективність» в автоматизованому режимі.

СПОЖИВАЧІ

ПО ROCKPROJECT використовується проектувальниками і архітекторами, які виконують роботи з проектування теплоізоляційної оболонки і розрахунку параметрів енергетичного паспорта будівлі, складання розділу проекту «Енергоефективність». ПО ROCKPROJECT також використовується енергоаудиторами і експертами в сфері енергоефективності в будівництві для оцінки енергетичних і теплотехнічних показників існуючих будівель і вибору оптимального технічного рішення щодо підвищення їх енергоефективності.

СТАТУС ПРОГРАМИ

ПО ROCKPROJECT розроблено на базі нормативних методик, діючих на території України. Програма пройшла необхідну перевірку та затвердження в провідному Науково-дослідному інституті України (НДІБК). За результатами перевірки (лист НДІБК від 26.03.2014 р № 217-703) встановлено, що методики та алгоритми, які використовуються в програмі, засновані на сучасних нормах і стандартах у сфері енергоефективності в будівництві. Результати, отримані за допомогою ПО ROCKPROJECT, збігаються з результатами розрахунків, проведених інститутом. У зв'язку з цим програма рекомендується до використання.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

ПО ROCKPROJECT дозволяє виконувати розрахунки:

 • приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2006, ДСТУ Б В.2.6-189 діє до: 2013;
 • повітропроникності огороджувальних конструкцій відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2006, ДСТУ-Н Б В.2.6-191 діє до: 2013;
 • вологісного режиму огороджувальних конструкцій відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2016, ДСТУ-Н Б В.2.6-189 діє до: 2013;
 • параметрів енергетичного паспорта і класу енергоефективності будівлі відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2006, ДСТУ Н Б А.2.2-5: 2007;
 • економічного і екологічного ефекту від впровадження енергоефективних рішень.

 

ОПИС ПРОГРАМИ

Функціонально ПО ROCKPROJECT складається з двох окремих модулів:

 • Модуль для проектування, аналізу та теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій;
 • Модуль для розрахунків параметрів енергоефективності та складання енергетичного паспорта будівлі.

Розрахунки в кожному із зазначених модулів можна виконувати як незалежно, так і взаємопов'язано (наприклад, результати розрахунків опору теплопередачі огороджувальних конструкцій можуть бути вихідними даними для розрахунків енергоефективності завдання).

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, АНАЛІЗУ І ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ БЛОКІВ:

 1. Блок вибору типу будівлі і кліматологічних параметрів об'єкта проектування.
 2. Блок вибору виду огороджувальної конструкції для проектування і розрахунку.
 3. Блок розрахунку приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції і вибору необхідної товщини теплоізоляції.
 4. Блок розрахунку показників повітропроникності огороджувальної конструкції.
 5. Блок розрахунку вологісного режиму огороджувальної конструкції.
 6. Блок формування звіту за результатами розрахунків.

Блок вибору типу будівлі і кліматологічних параметрів об'єкта проектування

ПО ROCKPROJECT дозволяє виконувати розрахунок для дев'яти типів будівель:

 • Житлові одноквартирні будинки;
 • Житлові багатоквартирні будинки;
 • Громадські будівлі;
 • Будинки дитячих навчальних закладів;
 • Будинки дитячих дошкільних установ;
 • Заклади охорони здоров'я;
 • Підприємства торгівлі;
 • Готелі;
 • Промислові будівлі.

 

Кліматологічні параметри об'єкта проектування можна визначити або шляхом вибору температурної зони України, або безпосередньо населеного пункту із запропонованого списку. Кліматологічні параметри, закладені в базу даних ПО ROCKPROJECT, відповідають даним ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія».

Блок вибору виду огороджувальної конструкції для проектування і розрахунку.

ПО ROCKPROJECT дозволяє виконувати розрахунок для всіх видів огороджувальних конструкцій:

 • Непрозорі стіни;
 • Покриття (суміщені і скатні);
 • Горищні перекриття;
 • Цокольні перекриття, перекриття над підвалами;
 • Підлоги по грунту;
 • Світлопрозорі конструкції;
 • Вхідні двері.

Для зручності користувачів у програмі вже закладені, рекомендовані компанією ROCKWOOL конструктивні рішення для різних типів непрозорих огороджувальних конструкцій. Для користувачів також передбачена функція створення (проектування) конструкції для розрахунку.
Дана можливість здійснюється шляхом набору конструктиву по верствам з матеріалів, закладених в базі даних ПО ROCKPROJECT або на основі матеріалів користувача. При створенні матеріалу для додавання в базу користувач повинен ввести його теплофізичні параметри. База матеріалів в програмі заснована на даних додатка Л ДБН В.2.6-31: 2006 та додатки А ДСТУ Б В.2.6-189 діє до: 2013.

Блок розрахунку приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції і вибору необхідної товщини теплоізоляції

Розрахунок приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6 31: 2006, ДСТУ Б В.2.6-189 діє до: 2013. Для конструктивних рішень, у яких використовуються матеріали ROCKWOOL, передбачена можливість розрахунку мінімально необхідної товщини теплоізоляції виходячи з вимог норм.

У програмі передбачено три варіанти розрахунку приведеного опору теплопередачі:

 • розрахунок без урахування теплопровідних включень;
 • розрахунок з урахуванням теплопровідних включень (згідно ДСТУ Б В.2.6-189: 2013);
 • розрахунок з урахуванням теплопровідних включень (згідно зі спрощеною методики).

При розрахунку без урахування теплопровідних включень обчислюється опорів теплопередачі конструкції "по полю".
При розрахунку з урахуванням теплопровідних включень (згідно ДСТУ Б В.2.6-189: 2013) користувачу з бази даних програми необхідно вибрати типи теплопровідних включень, які використовуються в проекті, описати їх кількісні характеристики і резуль- татом обчислень буде приведений опір теплопередачі огороджувальної конструкції.
Для користувачів також передбачена можливість створення "свого" теплопровідного включення.
При цьому, користувачеві необхідно вносити дані про лінійних і точкових коефіцієнтах теплопередачі теплопровідних включень.
При розрахунку з урахуванням теплопровідних включень (згідно зі спрощеною методики) приведений опір теплопередачі огороджувальної конструкції обчислюється з урахуванням коефіцієнта теплотехнічної однорідності, типові значення яких для різних видів конструкцій спочатку закладені в програмі. Для користувача також передбачена можливість введення коефіцієнта теплотехнічної однорідності вручну.

Блок розрахунку показників повітропроникності огороджувальної конструкції

Розрахунок показників повітропроникності огороджувальних конструкцій виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2016, ДСТУ-Н Б В.2.6-191 діє до: 2013.

Блок розрахунку вологісного режиму огороджувальної конструкції

Розрахунок вологісного режиму огороджувальних конструкцій виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2016, ДСТУ-Н Б В.2.6-189 діє до: 2013.
Розрахунок виконується для запроектованої конструкції помісячно, як для режиму опалення, так і для режиму охолодження. Користувачеві для здійснення розрахунку необхідно внести розрахункові тепловлажностной параметри внутрішніх приміщень. Результати розрахунку представляються в табличному вигляді із зазначенням кількості сконденсованої і вологи, що випарувалася з конструкції, а також в графічному вигляді для кожного конкретного місяця.

Результати розрахунків по кожному блоку (опір теплопередачі, опір повітропроникності, вологісний режим) порівнюються з нормативними вимогами, і користувач інформується про відповідність / невідповідність запроектованої конструкції вимогам норм.

Блок формування звіту за результатами розрахунків 

ПО ROCKPROJECT дозволяє сформувати і роздрукувати звіт за результатами розрахунку в * .pdf форматі.
Для формування звіту користувачеві необхідно внести загальні дані про проектований об'єкт, а також навести таку інформацію, що включається в звіт.

МОДУЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТИ БУДІВЛІ СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ БЛОКІВ:

 • Блок вибору типу будівлі і його основних характеристик.
 • Блок опису будівлі.
 • Блок завдання геометричних параметрів будівлі, характеристик вентиляції, теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій.
 • Блок формування результатів розрахунків енергетичних показників і класу енергоефективності будівлі.
 • Блок розрахунку економічного і екологічного ефекту від впровадження енергоефективних рішень.
 • Блок формування енергетичного паспорта та звіту за результатами розрахунків.

Блок вибору типу будівлі і його основних характеристик

ПО ROCKPROJECT дозволяє виконувати розрахунок для восьми типів житлових і громадських будівель, аналогічних для модуля теплотехнічних розрахунків за винятком промислових будівель.
Примітка. Для промислових будівель складання енергетичного паспорта не нормовано.
Для виконання розрахунків користувач повинен вибрати населений пункт об'єкта будівництва, поверховість будівлі, його орієнтацію, тип системи опалення і задану внутрішню температуру.

Блок завдання геометричних параметрів будівлі, характеристик вентиляції, теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій

Розрахунок енергетичних показників і параметрів енергетичного паспорта виконується відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2007.
Для виконання розрахунку користувачеві необхідно на підставі проектних даний ввести інформацію про об'ємно-планувальних рішеннях будівлі, геометричних і теплотехнічних характеристиках його огороджувальних конструкцій, орієнтації фасадів, параметрах системи вентиляції та умови повітрообміну внутрішніх приміщень, даних про внутрішні теплопоступлений.
Теплотехнічні характеристики огороджувальних можуть прийматися користувачем як на підставі даних проекту, так і шляхом окремих розрахунків за допомогою модуля для проектування, аналізу та теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій (розрахункові модулі взаємопов'язані).
ПО ROCKPROJECT, в тому числі, дозволяє розрахувати показники енергоефективності будівель з різним функціональним призначенням його внутрішніх приміщень (наприклад, ТРЦ з вбудованими офісними приміщеннями, житлові будинки з вбудованими приміщеннями нежитлового призначення), що є дуже складним при інших формах розрахунків.

Блок формування результатів розрахунків енергетичних показників і класу енергоефективності будівлі

Результатом розрахунків енергетичних показників є показник енергоефективності будівлі, який порівнюється з нормативними вимогами, і користувач інформується про відповідність / невідповідність запроектованого будівлі вимогам норм. Також, в результаті розрахунків за допомогою ПО ROCKPROJECT встановлюється клас енергоефективності будівлі.

Блок розрахунку економічного і екологічного ефекту від впровадження енергоефективних рішень

Основним завданням при застосуванні енергоефективних рішень є зниження енергетичних витрат на забезпечення комфортних параметрів мікроклімату внутрішніх приміщень як в зимовий, так і в літній періоди. При забезпеченні зазначеної економії знижуються витрати на виробництво теплової та електричної енергії, що, в свою чергу, призводить до зниження викидів СО2, допомагаючи вирішити проблему глобального потепління.
ПО ROCKPROJECT дозволяє кількісно оцінити можливий економічний і екологічні ефекти від впровадження енергоефективних рішень з примі нением теплоізоляційних матеріалів ROCKWOOL, а також розрахувати період повернення інвестицій з утеплення.

Блок формування енергетичного паспорта та звіту за результатами розрахунків

ПО ROCKPROJECT дозволяє користувачеві за результатами розрахунків сформувати енергетичний паспорт будівлі відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2016. Загальна інформація про будівлю, передбачена формою енергетичного паспорта, вноситься користувачем в Блоці опису будівлі. Енергетичний паспорт формується в * .pdf форматі.

Back